Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

coffeegrinder
19:46
1592 063b 500
Reposted fromdarzyk darzyk viaMissTake MissTake
coffeegrinder
19:43
9483 f53d 500
Reposted fromnazarena nazarena viamy-anxieties my-anxieties
coffeegrinder
19:40
5723 df94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
coffeegrinder
19:38
coffeegrinder
19:35
Sól w nasze rany, cały wagon soli 
— Rafał Wojaczek
Reposted fromblackdrama blackdrama viapoezja poezja
coffeegrinder
19:33
coffeegrinder
19:33
coffeegrinder
19:32
Reposted fromworst-case worst-case viacoffee coffee
coffeegrinder
19:31
2752 6c58 500
Reposted fromrol rol viageralt geralt
coffeegrinder
19:29
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty vianienasycenie nienasycenie
coffeegrinder
19:28
9213 647d 500
#dotdesign
Reposted fromunco unco viaalatelande alatelande
coffeegrinder
19:24
0416 07d8 500
Reposted fromfelicka felicka viamaoam maoam
coffeegrinder
19:23
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
coffeegrinder
19:10

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaNoCinderella NoCinderella
19:09
5912 b382 500

advanced-penguins:

the process of reading

coffeegrinder
19:09
3803 fc77
coffeegrinder
18:38
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viaNoCinderella NoCinderella
coffeegrinder
18:19
6784 692c
Reposted fromblackorchid blackorchid viaNoCinderella NoCinderella
coffeegrinder
18:18
Reposted frommayamar mayamar viageralt geralt
coffeegrinder
18:09
SŁUCHAJCIE WSZYSCY!
W roku 2015 ktoś kazał mi zrobić coś dla siebie. Napisze książkę. Nie mówię, że ją wydam i będę sławna, ale napisze. Będzie to plik na moim komputerze i pewnie wrzucę to w sieć w sylwestra 31.12.2015. 
Pomóżcie mi. Ja to zrobię, ale jeśli chcecie wziąć w tym udział - wyślijcie mi coś. Piosenkę z inspiracją. Dlaczego jest to inspiracja. Wyślijcie mi wasz ulubiony wiersz. Napiszcie wiersz i wyślijcie go do mnie. Podpiszę was. 
Inspirujcie mnie przez cały rok, proszę was. Zostawiam mojego maila i mam nadzieję, że będzie odzew. 
Udostępniajcie to.
Jest pierwsza w nocy i chcę robić coś, w końcu. Nie pozwólcie mi skończyć u psychiatry, na lekach, po których będzie mi wszystko jedno. 
W roku 2015 niech nie będzie wszystko jedno.
ge.nuine@o2.pl
Reposted fromzuazuzanna zuazuzanna viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl