Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2015

coffeegrinder
17:58
– Masz już jakiś plan?
– Przedawkować, podciąć sobie żyły, a potem się powiesić.
– Wszystko na raz?
– Żeby przypadkiem nie zostało to zinterpretowane jako wołanie o pomoc.
— Sarah Kane – Psychoza 4.48
coffeegrinder
17:56
Neurotyk to człowiek, który interpretuje wszystkie fakty p r z e c i w k o sobie.
— Anaïs Nin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
coffeegrinder
17:52
9171 3a63 500
Reposted fromraksha raksha viaNoCinderella NoCinderella
coffeegrinder
17:51
Czy jutro jest sobota czy poniedziałek? Czy muszę wstać rano, czy mogę sobie pospać? Czy komuś robi to różnicę? Mogę być tak zjebana, jak mi się to podoba, dopóki dotrzymuję terminów, a ponieważ ich dotrzymuję, całą resztę należy zwalić na hormony.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viaNoCinderella NoCinderella
coffeegrinder
17:47

February 09 2014

coffeegrinder
10:25
#298
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa
coffeegrinder
10:22
#317
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianienasycenie nienasycenie

February 07 2014

coffeegrinder
21:34
8552 8b76
Reposted fromrisky risky viageralt geralt
coffeegrinder
21:25
Nic nie powróci. Oto czasy
już zapomniane; tylko w lustrach
zasiada się ciemność w moje własne
odbicia - jakże zła i pusta.

O znam, na pamięć znam i nie chcę
powtórzyć, naprzód znać nie mogę
moich postaci. Tak umieram
z półobjawionym w ustach Bogiem.

I teraz znów siedzimy kołem,
i planet dudni deszcz - o mury,
i ciężki wzrok jak sznur nad stołem,
i stoją ciszy chmury.

I jeden z nas - to jestem ja,
którym pokochał. Świat mi rozkwitł
jak wielki obłok, ogień w snach
i tak jak drzewo jestem prosty.

A drugi z nas - to jestem ja,
którym nienawiść drżącą począł,
i nóż mi błyska, to nie łza,
z drętwych jak woda oczu.

A trzeci z nas - to jestem ja
odbity w wypłakanych łzach,
i ból mój jest jak wielka ciemność.

I czwarty ten, którego znam,
który nauczę znów pokory
te moje czasy nadaremne
i serce moje bardzo chore
na śmierć, która się lęgnie we mnie.
— "Spojrzenie" Baczyński.
Reposted fromzwariowalam zwariowalam viageralt geralt
coffeegrinder
21:20
5941 6eed
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid
coffeegrinder
21:19
Modlitwa, więcej modlitwy! - Wydaje ci się to  niedorzecznością właśnie teraz, w czasie egzaminów, intensywnej pracy... Potrzebujesz jej: i to nie tylko tej zwyczajnej modlitwy, która jest praktyką pobożności; ale także modlitwy w wolnych chwilach; modlitwy między jednym zajęciem a drugim, żeby twój umysł nie zajmował się głupstwami.
To nic, że - mimo starań- nie udaje ci się skoncentrować i skupić. Taka modlitwa myślna może mieć dla ciebie większą wartość niż ta odbyta ze wszystkimi udogodnieniami w kaplicy.
— św. Josemaria Escriva - Bruzda (449)
Reposted fromgeralt geralt
coffeegrinder
21:18
coffeegrinder
21:18
2573 2032 500
Reposted fromfelicka felicka viaSayid Sayid
coffeegrinder
21:14
3978 42db
Reposted fromforget-me--not forget-me--not viaSayid Sayid
coffeegrinder
21:13
7948 57be
Reposted fromzniknac zniknac viageralt geralt
coffeegrinder
21:13
9618 9322
Reposted fromepidemic epidemic viageralt geralt
coffeegrinder
21:11
6939 657f 500
Schipdonkkanaal, Damme, Belgium by Sven Broeckx
Reposted fromcorvax corvax viageralt geralt
coffeegrinder
21:11
8498 859a
Reposted fromgallowspole gallowspole viageralt geralt
coffeegrinder
21:09
1636 314e
Reposted fromterefere95 terefere95 viageralt geralt
coffeegrinder
21:07
Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny
Reposted fromaspoleczny aspoleczny viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl